Hoia jaanilõkkel silm peal!

Jaanipäeval tullakse kokku igas Eestimaa paigas ja süüdatakse traditsiooniline tuli. Selleks, et päev positiivsel joonel mööduks, tuleb silmas pidada ka kõiki tuleohutusnõudeid, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli väga kiire levima.

Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanipäeval valima endi seast välja kohusetundlik sõber, kes vastutaks selle eest, et jaanitule tegemisel oleks järgitud kõiki tuleohutusnõudeid ning kannaks hoolt, et tuli peo lõpuks kindlalt kustutatud saaks. Lisa oma lõke kaardile ja ole seltskonna lõkkevalvur!
Enne tule tegemist tutvu lõkke tegemise meelespeaga.
Kõigi lõkkevalvurite vahel loositakse välja kokku seitse ohutuspaketti (suitsuandur + tulekustuti).

kodutuleohutuks.ee

Jaanituled kaardil